.

** Belirtilen donanım özellikleri, 6. hafta 2019 itibariyle üretilen araçlarda geçerlidir.